Adventní stezky

Zkraťte si čekání na Vánoce s našimi rodinnými adventními stezkami, které jsou protkány zábavnými úkoly nejen pro děti. Adventní stezky jsou čtyři jako 4 neděle, které zbývají do Vánoc. Symbolicky jsou pojmenovány podle jednotlivých svíček na adventním věnci.

1. svíčka Stezka proroků aktivní od neděle 29. 11. 2020 do soboty 5. 12. 2020
2. svíčky Stezka betlémská aktivní od neděle 6. 12. 2020 do soboty 12. 12. 2020
3. svíčky Stezka andělská aktivní od neděle 13. 12. 2020 do soboty 19. 12. 2020
4. svíčky Stezka pastýřská aktivní od neděle 20. 12. 2020 do středy 23. 12. 2020

—————> Poslední stezku choďte po setmění <—————
Vždy v neděli se odemkne příslušné pole se svíčkou s informacemi na adventní stezku.

door-1.12.2023
door-2.12.2023
door-3.12.2023
door-4.12.2023
door-5.12.2023
door-6.12.2023
door-7.12.2023
door-8.12.2023
door-9.12.2023
door-10.12.2023
door-11.12.2023
door-12.12.2023
door-13.12.2023
door-14.12.2023
door-15.12.2023
door-16.12.2023
door-17.12.2023
door-18.12.2023
door-19.12.2023
door-20.12.2023
door-21.12.2023
door-22.12.2023
door-23.12.2023
door-24.12.2023

Všechny stezky začínají u vánočního stromečku před úřadem městyse, kde je na nástěnce vždy vyvěšena mapa aktuální trasy s pokyny. Na každou stezku máte dostatek času, můžete si ji projít kdykoliv. Bude aktivní několik dní. Na konci každé stezky najdete slovo, které vám pomůže doplnit tajenku v příběhu. Až nasbíráte všechny čtyři slova, přijďte si pro malou odměnu na úřad městyse 23. 12. 2020 mezi 14-16 hodinou.